Adatkezelési Tájékoztató

Meszlényi-Autó Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Meszlényi-Autó Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Meszlényi-Autó Kft.  fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adataid?
A személyes adatai a Meszlényi-Autó Kft. kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600, Békéscsaba, Ipari Park 2. E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcím: https://meszlenyiauto.hu/ Telefonszám: 06 (66) 519-200

 

FONTOS: A weboldalról a Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Lada és Toyota márkára mutató linkek (a márka logójára kattintva) használata során elhagyja a Meszlényi Autó Kft. honlapját és a márka forgalmazója által kezelt honlapra jut. Ezekért az adatkezelésekért a márka honlap üzemeltetője a felelős!

Sütik (cookie) kezelése:

A Meszlényi-Autó Kft.  weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikről szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:

Amikor egy látogató a meglátogatja az oldalunkat, akkor egy apró file, ú.n. süti, vagy cookie kerül a számítógépére. A süti, vagy a cookie elnevezés ugyanazt a kis állományt jelenti, amit továbbiakban süti-nek nevezzük.

A sütik céljai:

–              Megkönnyíti az oldalunk használatát. Rögzíti a látogatónk böngésző beállításait, használati szokásait.

–              Információt gyűjtenek például arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, az oldalunkon melyik lapokat látogatják a leggyakrabban

A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen)cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő- és harmadik fél hirdetők számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adataid kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a Meszlényi-Autó Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A Meszlényi-Autó Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Általad történt megadás után a www.parrendezo.hu felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak a Meszlényi-Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

–              amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–              amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,

–              az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,

–              az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.


 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing adatkezelésének

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft. az ügyfelek által megadott: honlapra látogató publikus neve, fotója, e-mail címe, közösségi oldalon küldött üzenete, értékelése adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.

 

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft. az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.
R&R Zrt. 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
info@rrsoftware.hu www.rrsoftware.hu
+36-1-436-7850,
email-ek célba juttatása

 

 

A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. Chat üzenetek

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft. az ügyfelek által megadott: chat név, üzenet tartalma, időpont adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. kapcsolattartás céljából kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A chat üzentének adatait hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Profit Solutions Kft 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10.,  http://chatugyfelszolgalat.hu/kapcsolat/,
info@chatugyfelszolgalat.hu,
+36 30 678 9999
Chat üzenetek továbbítása és megválaszolása

 


A MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. „ÍRJON NEKÜNK”

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A Meszlényi-Autó Kft. az ügyfelek által megadott név, tárgy és e-mail cím adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Meszlényi-Autó Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés kielégítésének céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A személyes adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Az érdeklődéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Legfeljebb a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.
R&R Zrt. 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.
info@rrsoftware.hu www.rrsoftware.hu
+36-1-436-7850,
email-ek kezelése

 

—–

A1 Autó Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adataid?
A személyes adatai az A1 Autó Kft. kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600, Békéscsaba, Ipari Park 2. E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu
Webcím: http://a1toyota.hu/ Telefonszám: 06 (66) 519-200

 

Sütik (cookie) kezelése:

Az A1 Autó Kft weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikről szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:

Amikor egy látogató a meglátogatja az oldalunkat, akkor egy apró file, ú.n. süti, vagy cookie kerül a számítógépére. A süti, vagy a cookie elnevezés ugyanazt a kis állományt jelenti, amit továbbiakban süti-nek nevezzük.

A sütik céljai:

–              Megkönnyíti az oldalunk használatát. Rögzíti a látogatónk böngésző beállításait, használati szokásait.

–              Információt gyűjtenek például arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, az oldalunkon melyik lapokat látogatják a leggyakrabban

A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen)cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő- és harmadik fél hirdetők számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adataid kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire az A1 Autó Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az A1 Autó Kft csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Általad történt megadás után a www.parrendezo.hu felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak az A1 Autó Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

–              amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–              amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,

–              az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,

–              az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

 

Az A1 Autó Kft. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing adatkezelésének

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft. az ügyfelek által megadott: honlapra látogató publikus neve, fotója, e-mail címe, közösségi oldalon küldött üzenete, értékelése adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.

 

 

Az A1 Autó Kft. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft. az ügyfelek által megadott név és e-mail cím adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevélszolgáltatásunkra!

Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.
Progression Kft. 1147 Budapest, Lőcsei út 86.
info@progression.hu
www.progression.hu
+36-1-799-7930
email-ek célba juttatása

 

Az A1 Autó Kft. Chat üzenetek

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft. az ügyfelek által megadott: chat név, üzenet tartalma, időpont adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. kapcsolattartás céljából kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A chat üzentének adatait hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Profit Solutions Kft 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10.,  http://chatugyfelszolgalat.hu/kapcsolat/, info@chatugyfelszolgalat.hu,                    +36 30 678 9999 Chat üzenetek továbbítása és megválaszolása

 

Az A1 Autó Kft. „ÍRJON NEKÜNK”

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

Az A1 Autó Kft. az ügyfelek által megadott név, tárgy, e-mail cím, (telefonszám, amennyiben megadja) adatait kezeli.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés kielégítésének céljából kezeljük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A személyes adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR, INGYENESEN VISSZAVONHATJA!

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az adatait?

Az érdeklődéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Legfeljebb a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Név Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu
+36 1 789 2 789
A személyes adatait a külső szolgáltató szerverén tároljuk.
Progression Kft. 1147 Budapest, Lőcsei út 86. info@progression.hu
www.progression.hu
+36-1-799-7930
email-ek kezelése

 —

Az A1 Autó Kft.

SZERVIZ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2020.10.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait az A1 Autó Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. Webcím: https://a1toyota.hu
E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu Telefonszám: +36 66 519 200

 

Az adatkezelések alapadatai:

 1. A szerviz szolgáltatás ajánlatkérői és vásárlói. (ügyfelek)
Célja: Az A1 Auó Kft. Toyota szerviz ügyfeleinek nyilvántartása
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: az érintett neve, címe, telefonszáma, email címe és a gépkocsi azonosító adatai
Időtartama: A garanciális, vagy a szavatossági igény megszűnését, illetve az ajánlat érvényességének lejártát követő 5 évig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Toyota szerviz ügyfelei.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Számlázás
Célja: Számviteli kötelezettség teljesítése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, Számlázási cím
Időtartama: A számla kiállítást követő 8 év
Érintettek köre: Számlakiadással érintett ügyfelek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

+36 (1) 428-5100

nav_kozpont@nav.gov.hu

http://nav.gov.huAdóügyi tevékenységToyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Hírlevél küldés
Célja: Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám
Időtartama: az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig
Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Ügyfél-elégedettség mérése
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, elégedettségi adatok
Időtartama: Amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.
Érintettek köre: Az ügyfél-elégedettségi mérésben részvevő ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota megfelelő szolgáltatásainak megfelelő szintű biztosítása

 1. Érdeklődés
Célja: Célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Az azonosítás és kapcsolattartás, valamint, hogy választ tudjon adni.
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájáruláson alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Megszólítás, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege
Időtartama: Cél megvalósulásáig
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
—— ——
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Panaszkezelés
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele, a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervíz panaszok márkaszintű kezelése.

 1. Vásárlók Könyve
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele. Célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ alapján
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Követelések kezelése
Célja: Az Adatkezelő követelésének kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, a követeléskezeléssel összefüggő adatai
Időtartama: A követeléskezelés befejezését követő 5 év
Érintettek köre: Követeléskezeléssel érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Végrehajtás
Célja: Az Adatkezelő érdekében lefolytatót végrehajtás kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve, címe, a végrehajtáshoz szükséges adatok
Időtartama: A végrehajtás befejezését követő 10 év
Érintettek köre: Végrehajtásban érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

 

 1. Vitás, jogi és peres ügyek
Célja: Jogi és peres ügyek kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, ügy jellegéhez adódó egyéb azonosító adatai, az ügy állásával, tényeivel, leírásával kapcsolatos adatok.
Időtartama: Az ügy lezárását követő 5 év
Érintettek köre: Jogi és peres ügyekben érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása
Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

 Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az érintett jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Az A1 Autó Kft.

TESZTVEZETÉSEN RÉSZTVEVŐ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2020.10.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait az A1 Autó Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. Webcím: https://a1toyota.hu
E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu Telefonszám: +36 66 519 200

 

Az adatkezelések alapadatai:

 1. Tesztvezetés
Célja: A tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása,
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: – az ügyfél neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, gépjárművezetői engedély száma.
Időtartama: A tesztvezetésre jelentkezők adatait – amennyiben gépkocsivásárlásra nem kerül sor -, az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 2 évig.
Érintettek köre: Tesztvezetést végzők
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

 1. Hírlevél küldés
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám
Időtartama: az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig
Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota márkaszervízelés világszintű biztosítása
 1. Ügyfél-elégedettség mérése
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, elégedettségi adatok
Időtartama: Amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.
Érintettek köre: Az ügyfél-elégedettségi mérésben részvevő ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.com

Toyota megfelelő szolgáltatásainak megfelelő szintű biztosítása
 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása
Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

 Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az érintett jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Az A1 Autó Kft.

GÉPJÁRMŰVET VÁSÁRLÓ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2020.10.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden  GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait az A1 Autó Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. Webcím: https://a1toyota.hu
E-mail cím: privacy@meszlenyiauto.hu Telefonszám: +36 66 519 200

 

Az adatkezelések alapadatai:

 1. A gépjárművek ajánlatkérői és vásárlói. (ügyfelek)
Célja: Az A1 Auó Kft. gépjárművásárló ügyfeleinek nyilvántartása
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: az érintett neve, címe, telefonszáma, email címe és a gépkocsi azonosító adatai
Időtartama: A garanciális, vagy a szavatossági igény megszűnését, illetve az ajánlat érvényességének lejártát követő 5 évig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. gépjárművásárló ügyfelei.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Számlázás
Célja: Számviteli kötelezettség teljesítése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, Számlázási cím
Időtartama: A számla kiállítást követő 8 év
Érintettek köre: Számlakiadással érintett ügyfelek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

+36 (1) 428-5100

nav_kozpont@nav.gov.hu

http://nav.gov.huAdóügyi tevékenységToyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Hírlevél küldés
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám
Időtartama: az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig
Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkakereskedés világszintű biztosítása

 1. Ügyfél-elégedettség mérése
Célja: Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, elégedettségi adatok
Időtartama: Amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.
Érintettek köre: Az ügyfél-elégedettségi mérésben részvevő ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota megfelelő szolgáltatásainak megfelelő szintű biztosítása

 1. Érdeklődés
Célja: Célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Az azonosítás és kapcsolattartás, valamint, hogy választ tudjon adni.
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájáruláson alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Megszólítás, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, üzenet szövege
Időtartama: Cél megvalósulásáig
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
—— ——
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Panaszkezelés
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele, a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervíz panaszok márkaszintű kezelése.

 1. Vásárlók Könyve
Célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele. Célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, panasz azonosítója, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, a beszélgetés során megadott személyes adatok, számlázási/levelezési cím, a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás, a panasz
Időtartama: 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ alapján
Érintettek köre: Panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Követelések kezelése
Célja: Az Adatkezelő követelésének kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, a követeléskezeléssel összefüggő adatai
Időtartama: A követeléskezelés befejezését követő 5 év
Érintettek köre: Követeléskezeléssel érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Végrehajtás
Célja: Az Adatkezelő érdekében lefolytatót végrehajtás kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve, címe, a végrehajtáshoz szükséges adatok
Időtartama: A végrehajtás befejezését követő 10 év
Érintettek köre: Végrehajtásban érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

 

 1. Vitás, jogi és peres ügyek
Célja: Jogi és peres ügyek kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Természetes személy neve címe, ügy jellegéhez adódó egyéb azonosító adatai, az ügy állásával, tényeivel, leírásával kapcsolatos adatok.
Időtartama: Az ügy lezárását követő 5 év
Érintettek köre: Jogi és peres ügyekben érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása
Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

 Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az érintett jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Az A1 Autó Kft.

HONLAP ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2020.10.01.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Az A1 Autó Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az A1 Autó Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait az A1 Autó Kft. kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. Webcím: https://a1toyota.hu
Webcím: privacy@meszlenyiauto.hu Telefonszám: +36 66 519 200

 

Sütik (cookie) kezelése:

Az A1 Autó Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikről szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:

Amikor egy látogató a meglátogatja az oldalunkat, akkor egy apró file, ú.n. süti, vagy cookie kerül a számítógépére. A süti, vagy a cookie elnevezés ugyanazt a kis állományt jelenti, amit továbbiakban süti-nek nevezzük.

A sütik céljai:

–              Megkönnyíti az oldalunk használatát. Rögzíti a látogatónk böngésző beállításait, használati szokásait.

–              Információt gyűjtenek például arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, az oldalunkon melyik lapokat látogatják a leggyakrabban

A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen) cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő- és harmadik fél hirdetők számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELŐ megjelölt  https://a1toyota.hu honlapra látogató személyek adatait kezeli.

Az adatkezelések alapadatai:

 1. Az Adatkezelő honlapjának adatkezelése
Célja: A honlapon található cookie-k kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) és f) Az érintett hozzájárulásán, illetve az adatkezelő jogos érdekén alapul a látogató választása szerint
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: A honlap cookie-k által kezelt adatok
Időtartama: A szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig
Érintettek köre: A honlapra látogató természetes személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

gdpr@tarhely.eu

+36 1 789 2789TárhelyüzemeltetőAdattovábbítás címzettje(i):Nincs

 1. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
Célja: Marketing
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Az Adatkezelő profil oldalára látogató publikus neve, fotója, e-mail címe, közösségi oldalon küldött üzenete, értékelése
Időtartama: Az érintett kérésére törlésig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Honlapjára látogatók.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

gdpr@tarhely.eu

+36 1 789 2789TárhelyüzemeltetőAdattovábbítás címzettje(i):Nincs

 1. Hírlevél küldés
Célja: Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám
Időtartama: az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig
Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó ügyfelek.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86. Ügyviteli rendszer fejlesztése, támogatása.
Adattovábbítás címzettje(i): Toyota Central Europe Kft.

2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., +36 40 869 682

infohu@toyota-ce.comToyota márkaszervízelés világszintű biztosítása

 1. Chat kapcsolat
Célja: Az A1 Autó Kft. Szolgáltatásainak marketing célú kapcsolattartása
Jogalapja: 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: chat név, üzenet tartalma, időpont
Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Honlapjára látogatók.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

gdpr@tarhely.eu

+36 1 789 2789TárhelyüzemeltetőProfit Solutions Kft. 2093 Budajenő, Pacsirta utca 20.,  chatugyfelszolgalat.hu, +36 30 678 9999, info@chatugyfelszolgalat.huChat szolgáltatás üzemeltetőAdattovábbítás címzettje(i):Nincs

 1. “Írjon nekünk”
Célja: A személyes adatait az A1 Autó Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés kielégítésének céljából kezeljük.
Jogalapja: 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege: Gépi
Kezelt adatok: Név, email cím
Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: Az A1 Autó Kft. Honlapjára látogatók.
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

gdpr@tarhely.eu

+36 1 789 2789TárhelyüzemeltetőAdattovábbítás címzettje(i):Nincs

 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása
Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettek való kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett, panaszos
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs
 1. Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja: 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege: Gépi és manuális
Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre: Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység:
Nincs
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az ön által történt megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–              az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,

–              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–              az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

–              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

–              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

 • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonszám: +36 1 391 1400